Kontakt Det lokale eltilsynhttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Det-lokale-eltilsyn.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Vesterålskraft Nett både økonomisk og administrativt.<p>​DLE utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter. DLE skal også drive informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p><p>DLE foretar også undervisning om elsikkerhet på 6. og 9. trinn i skolene, og tilbyr informasjon om elsikkerhet til blant annet elektrobransjen, næringsvirksomheter og på forespørsel fra publikum/kunder.</p>Kontakt Det lokale eltilsyn<p><strong>Postadresse: </strong><br>Vesterålskraft Nett AS<br>Postboks 103<br>8401 Sortland</p><p><strong>Leder DLE: </strong>Helge Bjerkelund<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:helge@vesteralskraft.no">helge@vesteralskraft.no</a> <br><strong>Telefon:</strong> 48 15 69 83</p>Skoleundervisning og informasjonstilbud<p>Det lokale eltilsyn (DLE) skal aktivt og kostnadsfritt tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Hvert år tilbyr vi derfor alle 6. og 9. trinn i vårt forsyningsområde gratis undervisning om elsikkerhet. Undervisningen foregår på skolene.</p><p>Vi tilbyr også informasjonsmøter for fremmedspråklige, hjemmetjenesten, lag og foreninger. Dersom du har spørsmål om undervisningstilbudet, kan du kontakte oss.:</p><p><strong>E-post: </strong><a href="mailto:helge@vesteralskraft.no">helge@vesteralskraft.no</a> <br><strong>Telefon: </strong>76 11 25 47</p>Jordfeil<p>​Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget. Slike feil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoblet samme transformatorkrets.</p><p>Indikasjoner på at du har jordfeil i ditt anlegg, kan være at jordfeilvarsler piper/blinker, jordfeilbryter som løser ut eller at du får støt ved berøring av elektriske apparater, vannkraner, vannrør etc. Jordfeil kan også føre til at enkelte elektriske apparater ikke fungerer som de skal.</p><p>Har du mistanke om at det er jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det viktig at du kontakter en registrert installasjonsvirksomhet for å finne og rette feilen. Dersom det viser seg at feilen ikke er i ditt anlegg, kan den være hos en nabo eller i Vesterålskraft sitt distribusjonsnett. Da er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert.</p><p>Jordfeil kan meldes inn på telefon eller e-post:</p><p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:kundeservice@vesteralskraft.no">kundeservice@vesteralskraft.no</a> <br><strong>Telefon:</strong> 07635</p>Strømbrudd og feilmeldinger<p>​Dessverre hender det at strømmen blir borte. Det kan da enten være en feil på kundens elektriske anlegg, feil i Vesterålskraft sitt anlegg eller en planlagt utkobling som følge av vedlikehold eller utbygging. Mer informasjon om strømstans finner du på <a href="http://www.vesteralskraft.no/">www.vesteralskraft.no</a> </p><p>Feil kan meldes inn på telefon eller e-post:</p><p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:kundeservice@vesteralskraft.no">kundeservice@vesteralskraft.no</a> <br><strong>Telefon: </strong>07635</p>


 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Vesterålskraft Nett AS
Postboks 103
8401 Sortland