Komfyrvakt redder livhttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Komfyrvakt redder livKomfyrvakt redder livKomfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem, og det er våre eldre som har klart størst risiko for å dø i brann.<p>​Komfyrbranner oppstår hyppigst hos eldre og unge enslige. Dødsbrannene skjer om natten. Kun seks prosent har montert komfyrvakt. Komfyrvakten kan redde liv!</p><p>- Som regel har komfyrbrannene helt banale årsaker som at man glemmer at komfyren står på, eller man blir distrahert eller rett og slett sovner fra matlagingen, forteller Lars Petter Johansen, elsikkerhetsingeniør og brannetterforsker i Elsikkerhet Norge. En komfyrvakt kunne ha forhindret mange av disse brannene. Lars Petter anbefaler alle å passe på brannsikkerheten, selvfølgelig i eget hus, men også  hos dine foreldre, besteforeldre, hos en eldre nabo etc.</p><p><strong>Hva er en komfyrvakt?<span></span><span></span><br></strong>En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet, som skrur av strømmen til komfyren når overvåkingsenheten oppdager brannfare på platetoppen. Vakten gir først en alarm. Om ingen reagerer på denne slås strømmen til komfyren av.</p><p><strong>Hjelper det alltid? <br></strong>Intet i denne verden er 100 prosent sikkert, men risikoen for brann i forbindelse med matlaging på komfyr reduseres betraktelig ved montering av godkjent komfyrvakt.</p><p><strong>Hvor får vi kjøpt komfyrvakt? <br></strong>Komfyrvakt kjøpes enklest på nett. For eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker. Man må få dokumentert at produktet oppfyller kravene i normen EN 50615. Typer for fast montering med bryter i sikringsskapet kjøpes via elektriker. Her bør man også be om dokumentasjon på at produktet oppfyller normens krav.</p><p><strong>Hva koster komfyrvaktene? <br></strong>Det kommer an på om det er en komfyrvakt for fast montasje eller for selvmontering. Prisen ligger fra cirka 4 000 kroner.</p><p><strong>Hvem har rett til komfyrvakt fra hjelpemiddelsentralene?<br></strong>Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk med sentralen om den eldre du kjenner er berettiget til dette. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan bistå med søknad. Be om en komfyrvakt som oppfyller standarden. </p><p><strong>Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?<br></strong>Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på komfyrvakter har tidligere variert mye. Det jobbes nå med å lage en ny europeisk standard på dette området (EN 50615) som sikrer at komfyrvakten reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som den ikke skal gi falske alarmer og unødige avstenginger. Det er viktig å kjøpe komfyrvakt som oppfyller standarden, men eldre komfyrvakter er bedre enn ingen. Høsten 2014 er det to produkter som vil oppfylle forslaget til ny europeisk standard. Det er Safera og EFP. <a href="http://www.fgsikring.no/Hoved/komfyrvakt/fg-godkjente-komfyrvakter/">Se liste over FG-godkjente komfyrvakter</a>.</p><p><strong>Hva anbefaler myndighetene?<br></strong>Myndighetene anbefaler komfyrvakter som fyller normen. Per dags dato vil det si: Safera og EFP. </p><p><strong>Kan komfyrvakt monteres av boligeier?'<br></strong>Komfyrvakt som har plugg og kontakt kan monteres av alle. Typen hvor bryteren er montert i sikringsskapet må monteres av elektriker. </p><p><strong>Vi har allerede komfyrvakt. Hva skal vi gjøre? <br></strong>Det er viktig å kjøpe ny komfyrvakt som oppfyller standarden, men eldre komfyrvakter er bedre enn ingenting.</p><p><strong>Får man rabatt på forsikringen?<br></strong>Noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien ved installasjon av godkjent komfyrvakt. Forbruker bør forhøre seg med eget selskap.</p><p><strong>Finnes komfyrer med innebygd vakt?<br></strong>Noen få komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren. De må kunne dokumentere at normens krav er oppfylt.</p><p><strong>Induksjonsovn - bør vi ha det siden varmen da automatisk skrus av når kjelen tas vekk?</strong> <br>Induksjonsovn er sikrere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi branner ofte oppstår i tørrkokt mat i kjelen, kan det også oppstå branner med induksjonstopp.</p><p><strong>Hvem er utsatt for komfyrbrann?</strong><br>De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er i branner om natten at flest omkommer. Da er det gjerne relativt unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, samtidig som de har lett for å sovne fra komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. </p><p><strong>Hva sier regelverket?</strong><br>Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. I NEK 400 fra 2014 er det nå krav om at komfyrvakter skal oppfylle den kommende komfyrvaktnormen EN 50615.</p><p><a href="/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetopp">Les også mer om komfyrbrann og tørrkoking her.</a></p>


 

 

Downlightshttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Skjøteledningerhttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Komfyr og platetopphttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp
Varmeovner og varmetepperhttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Hvitevarerhttp://vesteralskraft.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Vesterålskraft Nett AS
Postboks 103
8401 Sortland